MILLOREM PER A TU!

INSTAL·LACIÓ DEL TRACTAMENT PER SISTEMA D’ULTRAVIOLATS A LES NOSTRES PISCINES – PARADA TÈCNICA AGOST 2016

ELS SISTEMES DE DESINFECCIÓ AMB RAIGS ULTRAVIOLATS CONSTITUEIXEN UN IMPORTANT AVANÇ EN ELS SISTEMES DE TRACTAMENT DE L’AIGUA.

foto
El tractament de piscines amb ultraviolada es basa en les propietats desinfectants de la radiació ultraviolada. Per mitjà d’un llum UV-C amb una radiació d’una longitud d’ona de 253,7nm s’aconsegueix eliminar els bacteris de l’aigua, així com les cloramines, compostos derivats del clor i responsables del característic “olor de piscina”. El procés de desinfecció consisteix en passar l’aigua, filtrada prèviament, per una càmera en la qual es troben dos llums de raigs ultraviolats. Els raigs U.V. emesos incideixen en l’ADN dels gèrmens, virus, bacteris, microbis, algues i espores, destruint-los en un pocs moments. Mitjançant aquest sistema s’aconsegueix una completa desinfecció de l’aigua de manera segura i eficient, amb una excel·lent qualitat i transparència.

Els principals avantatges del tractament són:

  • MILLORA L’ASPECTE I CONDICIONS D’HIGIENE DE L’AIGUA
  • ASPECTE D’AIGUA FRESCA, NETA I CLARA.
  • DESINFECCIÓ DE L’AIGUA DE MANERA EFICIENT I SEGURA, ELIMINANT VIRUS, BACTERIS I AGENTS PATÒGENS.
  • LA LLUM UV-C DESCOMPON EL CLOR COMBINAT.
  • PROTECCIÓ DE LA PISCINA CONTRA GÈRMENS PATÒGENS.
  • CONTROL DE LA FORMACIÓ DE FONGS, BACTERIS I ALGUES.
  • S’EVITA L’OLOR A CLOR I LA IRRITACIÓ DE LA PELL I ELS ULLS (ENROGIMENT DELS ULLS).
  • REDUCCIÓ DE LA QUANTITAT D’AIGUA A RENOVAR.
  • REDUCCIÓ DE FINS A UN 85% DE L’ÚS DEL CLOR I ALTRES PRODUCTES QUÍMICS.
  • RESPECTA EL MEDI AMBIENT EN COMPARACIÓ AMB ELS MÈTODES TRADICIONALS.
54 respostes

Els comentaris estàn tancats.