Activitats físiques infantils i juniors

Iniciació i practica del Karate amb l’objectiu de fomentar la confiança i seguretat en un mateix i en les seves possibilitats desenvolupant les capacitats motrius i coordinatives a través del joc i dels principis bàsics de l’entrenament. Millora de les relacions socials en un ambient esportiu i pràctica de valors imprescindibles com el respecte, la disciplina, la humilitat, tolerància i superació d’entre altres.

Iniciació i practica del Karate amb l’objectiu de fomentar la confiança i seguretat en un mateix i en les seves possibilitats desenvolupant les capacitats motrius i coordinatives a través del joc i dels principis bàsics de l’entrenament. Millora de les relacions socials en un ambient esportiu i pràctica de valors imprescindibles com el respecte, la disciplina, la humilitat, tolerància i superació d’entre altres.

Junior 1: De 6 a 10 anys.

Junior 2: D’11 a 14 anys.

Jocs i activitats, dirigides als més menuts (3 als 6 anys) amb l’objectiu d’ajudar al  desenvolupament motriu, expressiu i creatiu a partir del cos i el seu moviment.