Avís de protecció de dades de caràcter personal de la pàgina web: canxaubet.cat

Responsable del Tractament
Ajuntament de Pineda de Mar, Plaça Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Tel. 937671560
ajuntament@pinedademar.org www.pinedademar.org

Delegat de Protecció de Dades
dpd@pinedademar.org
Ajuntament de Pineda de Mar
Plaça Catalunya, núm. 1 08397-Pineda de Mar
Tel. 937671560, extensió 2103

Finalitat del tractament
Gestió de les dades relacionades amb les activitats que desenvolupen els abonats al complexe esportiu

Base jurídica
Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament de Pineda de Mar

Destinataris

Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Pineda de Mar o mitjançant la seva seu electrònica.

Termini de conservació de les dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Reclamació
Podeu presentar una reclamació davant una autoritat de control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.