Activitats físiques adults i gent gran

Pressa de consciencia de la pròpia condició física i responsabilitat amb el desenvolupament de la mateixa com a base per a millorar la salut física i mental i la qualitat de vida. Millora i consolidació d’objectius de les anteriors etapes mitjançant la autoexigència, treball en valors a través del desenvolupament d’actituds de confiança, seguretat i superació dels propis límits mitjançant l’aprenentatge del Karate Kyokushinkai.

Disciplina del Ioga d’execució fàcil i propera per a tothom. Tracta d’exercicis d’estiraments estàtics i dinàmics, on es busca un equilibri i unió del cos, la ment i les emocions.

Programa d’entrenament físic i mental, basat en un sistema d’estirament i enfortiment, on es realitzen una sèrie de moviments controlats i precisos amb l’objectiu de millorar el funcionament del cos, enfortint sobretot, el “centre d’energia” o zona inferior del tronc.