Activitats físiques adults i gent gran

Karate Kyokushinkai

Pressa de consciencia de la pròpia condició física i responsabilitat amb el desenvolupament de la mateixa com a base per a millorar la salut física i mental i la qualitat de vida. Millora i consolidació d’objectius de les anteriors etapes mitjançant la autoexigència, treball en valors a través del desenvolupament d’actituds de confiança, seguretat i superació dels propis límits mitjançant l’aprenentatge del Karate Kyokushinkai.

Hatha Ioga

Disciplina del Ioga d’execució fàcil i propera per a tothom. Tracta d’exercicis d’estiraments estàtics i dinàmics, on es busca un equilibri i unió del cos, la ment i les emocions.

Pilates

Programa d’entrenament físic i mental, basat en un sistema d’estirament i enfortiment, on es realitzen una sèrie de moviments controlats i precisos amb l’objectiu de millorar el funcionament del cos, enfortint sobretot, el “centre d’energia” o zona inferior del tronc.

Tai-txi

Programa d’intensitat baixa, que té com a objectiu desenvolupar el coneixement i el manteniment dinàmic del cos mitjançant el treball de l’equilibri, respiració, ritme, flexibilitat i concentració en un ambient harmònic.

Qigong

Una disciplina mil·lenària originaria de la Xina que, gràcies als seus grans beneficis, s’ha convertit en patrimoni de tota la humanitat. Un conjunt de pràctiques i exercicis que ens ajuden a a cultivar el nostre equilibri vital, salut i benestar.