Activitats aquàtiques infantils i juniors

BASES DELS CURSOS NATACIÓ 2017 – 2018

Amb la intenció de millorar la seguretat i realitzar un salt qualitatiu en els nostres serveis, us comuniquem les bases d’aplicació dels cursos de natació que s’han de complir i respectar.

Temporització del curs:

La planificació d’aquests cursos segueix el calendari escolar anual que marca el Departament d’Ensenyança, així com els festius dels municipis, regionals i nacionals. L’inici del curs serà a començaments del mes d’octubre i la finalització al mes de juny.

Els dies festius no són recuperables, exceptuant en el cas que per circumstàncies o motius propis de responsabilitat de la instal·lació es perdi algun dia; en aquest cas, la instal·lació es compromet a recuperar aquests dies posteriorment a la finalització del curs.

Material necessari per a l’alumne/a:

Obligatori:

  • Casquet de bany.
  • Banyador.
  • Ulleres de piscina (exclosa categoria A l’Aigua fins requeriment del monitor i Nadons i Pares)
  • Xancletes de piscina.
  • Tovallola o barnús.
  • Sabó per dutxar-se en els vestidors de la piscina.

Recomanable:

  • Bossa de plàstic per posar les xancletes de piscina, evitarem que estiguin en contacte amb altres peces de roba com banyadors, tovalloles, etc.
  • Es recomana marcar tota la roba amb el nom del alumne/a per poder recuperar-ho en cas depèrdua.

Normes higièniques:

Demanem als pares d’aquells nens/es que tinguin algun problema dermatològic evitin venir a piscina fins la seva total recuperació. En el cas de que es detecti alguna patologia a la pell d’un alumne, es comunicarà als pares o responsables que no podrà assistir a les classes fins que es presenti un justificant metge que asseguri que aquesta malaltia no es contagiosa.

Vestidors:

– Els pares i cursetistes hauran de respectar l’horari d’entrades (15 minuts) i sortides (30 minuts).

– A l’hora d’accedir a la piscina serà imprescindible la targeta identificativa que s’haurà d’adquirir (5€) a recepció. Tant alumnes com pares hauran d’entrar pel torn; mitjançant l’empremta dactilar els alumnes, i amb la targeta els acompanyants.

-Quan un alumne/a (menor de 7 anys) i acompanyant siguin de diferent sexe, hauran d’utilitzar el vestidor del sexe de l’adult.

-Els alumnes de 7 anys cap endavant no podran accedir amb acompanyants als vestidors.

– Degut a la capacitat dels vestidors, no es pot romandre en els mateixos mentre es desenvolupa la classe, per evitar generar incomoditats als usuaris següents. Insistim que els vestidors han de ser utilitzats per els acompanyants dels més petits (menors de 7 anys) i únicament per canviar-los de roba.

-Els pares, mares o acompanyants han d’acompanyar a l’alumne fins l’entrada a piscina si es necessari. Allà els esperen els tècnics per iniciar la classe i servirà com a punt de recollida en finalitzar la sessió. Un cop comenci la classe hauran d’abandonar la instal·lació fins la finalització de la mateixa. Les pertinences dels alumnes menors de 7 anys no podran ser deixades en els vestidor durant la realització del curs.

– Per higiene i normativa, els pares no podran trepitjar els passadissos de peus nets i entorn humit de la piscina i els vestidors (dutxes) amb calçat de carrer. Si ho podran fer en cas de disposar de xancletes o peücs (venta a recepció).

– Queda prohibit que els pares o tutors que no siguin abonats facin ús de la instal·lació durant el curs de natació dels seus fills.

-Qualsevol aportació o dubte s’haurà de realitzar a traves del coordinador d’activitats aquàtiques.

Aquesta normativa pot ser ampliada i/o modificada per la direcció del centre per mantenir i/o millorar el benestar i la seguretat de tots.

La inscripció al curs comporta l’acceptació de les bases així com les seves actualitzacions i modificacions.