Activitats dirigides Setembre

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS